Phone Numbers

Küsimuste korral helista julgelt ja labori assistent aitab leida sobivaid lahendusi

  • TALLINN : 677 6808
  •  
  • TARTU : 740 1750
×

Otsi

Otsinguga saate leida kiiresti vajaliku info Dental Design kodulehelt

×
 

Hambalabor ja kvaliteedipoliitika

Dental Design loodi 2010. aastal eesmärgiga pakkuda oma klientidele kõrgkvaliteetseid tooteid ja teenuseid.

Ettevõte on spetsialiseerunud fikseeritud ja eemaldatavate hambaproteeside ja ortodontiliste raviaparaatide tootmisele. Meie laborid asuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus ning meeskonda kuuluvad lisaks hambatehnikutele abitehnikud, mudelivalajad, CAD/CAM insenerid, logistikud ja administratiivne personal.

Meie igapäevatöö põhineb Ameerika Ühendriikidest pärit smile design kontseptsioonil ehk P. E. Dawson’i ja John Kois’i kui kõige tunnustatumate koolkondade filosoofial. Smile design põhineb mõtteteadusel, et esteetika ei ole saavutatav ilma funktsioonita ning vastupidi. Rõhuasetus on võrdselt mõlemal omadusel.

Dental Design laborid järgivad oma juhtimissüsteemis ISO 9001:2015 standardit. Dental Design OÜ kvaliteedipoliitika eesmärk on kvaliteedile tähelepanu pööramise kaudu juhtida ettevõtte tegevust ja rahuldada majanduslikult tulusalt klientide vajadusi.

Dental Design OÜ väärtuspakkumine: Väikseima tagastuste arvuga, täisteenust pakkuv hambalabor. Soovime luua sisulise sünergia kliinikutega – ühised tööprotsessid, võtmemõõdikud ning koostöö mugavus ja lihtsus.

Dental Design OÜ põhiväärtused on: 

1) Me lähtume kõikides oma tegevustes kliendi heaolust
2) Me toimetame koos ühise meeskonnana, et saavutada parimaid tulemusi
3) Meie tööprotsessis loovad tehnoloogia ja käsitöö parima võimaliku sünergia

Dental Design OÜ tegevuse kvaliteet on määratud oskuste, teadmiste, kogemuste, seadmete ja töövahendite kõrge taseme alusel. Kogu personal on kvaliteediteadlik ja igaüks vastutab kvaliteedi saavutamise eest oma töös. Oma tööetapid viiakse ellu võimalikult hästi, arvestades ka järgmise tööetapi teostajaga. Iga ettevõttes töötav isik peab mõistma oma töö mõju tervikule.

Dental Design OÜ on kindlaks määranud kvaliteedijuhtimissüsteemile asjakohased huvipooled, keda mõjutab juhtumissüsteem ning kes võib mõjutada juhtimissüsteemi. Nendeks on ettevõtte kliendid, töötajad, omanikud, tarnijad, koostööpartnerid, Eesti Haigekassa ja Terviseamet.

Huvipoolte ootused:

1. Ettevõtte kliendid: teenuse kõrge tase
2. Töötajad: motiveeritud, koolitatud, tunnustatud, usaldatud, hästi tasustatud.
3. Omanikud: ettevõtte kasumlikkus, ettevõtte väärtus
4. Tarnijad: usaldusväärne klient, maksujõulisus
5. Koostööpartnerid: usaldusväärne koostöö
6. Eesti Haigekassa ja Terviseamet: seadusandluse järgimine, ohutu töökeskkond

Dental Design OÜ jaoks on olulised töötajate professionaalsed kutseoskused, mille kaudu rahuldatakse klientide vajadused ja tagatakse nõutav kvalitatiivne põhitegevuse tase. 

 Untitled design (6)