Phone Numbers

Küsimuste korral helista julgelt ja labori assistent aitab leida sobivaid lahendusi

 • TALLINN : 677 6808
 •  
 • TARTU : 740 1750
×

Otsi

Otsinguga saate leida kiiresti vajaliku info Dental Design kodulehelt

×
 

Garantiitingimused

Oleme välja toonud oma toodetele laienevad garantiitingimused, et üheselt mõista, millisel juhul labor vastutab toote parandamise või asendamise eest ning millal tuleb paranduse eest tasauda kliendil. Garantiitööde aluseks on koos valmis tööga kliendile edastatud tellimusmeditsiiniseadme kinnituskiri.

Garantii fikseeritud proteesidele:

 

 • Keraamilised tööd 2 aastat
 • Keraamilised fronttööd (d.13-23, d.33-43) 2 aastat juhul kui patsient kasutab öökapet.
 • Monoliitne tsirkoonium tööd 2 aastat
 • Plastmass – ja komposiittööd 6 kuud

 

Garantii ei kehti järgmistel tingimustel:

 • Juhul kui oleme avastanud jäljendist või kipsmudelist tuleneva vea ning oleme sellest tellijat teavitanud, kuid tellija soovil on tööga edasi mindud.
 • Ei ole teostatud proteesi kontrolli vähemalt korra 12 kuu jooksul.
 • Proteesi on korrigeeritud oklusioonis või kujus ning ei ole saadetud laborisse glasuurimisse.
 • Proteesi on korrigeeritud alla materjali miinimum lubatud paksuse.
 • Arst ei ole tellinud fronttööde puhul keraamika kaitseks öökapet.
 • Protees on ära kaotatud.
 • Protees on kannatada saanud väliste faktorite mõjul.
 • Proteesi on korrigeeritud või parandanud teine asutus või isik.
 • Protees pillati maha või lõhuti suhu asetamisel.

NB! Garantii kehtib siis kui purunenud/defektne toode saadetakse tagasi laborisse.

 

Garantii eemaldatavatele proteesidele:

 

Metallkarkass ja selle detailid (CoCr) 2 aastat

Akrüülplaatproteesid (v.a ümberbaseerimised ja parandused) 6 kuud

 • Garantii kehtib juhul kui tellija poolt ette antud algmaterjal (jäljendid, hambumus) vastab nõuetele tellimuse kvaliteetseks täitmiseks.
 • Garantii kehtivuse eelduseks on teostatud proteesi kontroll, vähemalt korra 12 kuu jooksul.

 

Garantii ei kehti järgmistel tingimustel:

 • Algmaterjal (jäljend, hambumus jmt) ei vasta nõuetele ning oleme sellest tellijat teavitanud, kuid tellija soovil on tööga edasi mindud.
 • Toote kadumisel ega hooletu kasutamisega põhjustatud defektide korral.
 • Olukord, kus töö defekti või purunemise on põhjustanud trauma, välised tegurid või muutus patsiendi suuõõnes (proteesi ümberbaseerimise vajadus/ ajutised tööd).
 • Proteesi on korrigeerinud või parandanud teine asutus või isik.
 • Olukord, kus proteesi on vahepeal korrigeerinud või parandanud patsient ise.

NB!   Parandustele garantii ei kehti

Garantii kehtib siis kui purunenud/defektne toode saadetakse tagasi laborisse.

 

Garantii ortodontilistele töödele:

 

Garantii kehtib:

 • Metallklambritele/- detailidele kuni 3 kuud (klamber katki, metall joodisest lahti).
 • Kapedele ja essixitele kuni 6 kuud (mõra või murdunud).
 • Kapedele ja plaatidele, kui patsiendi visiidil ilmneb, et valmistatud toode osutub mittesobivaks või vajab korrigeerimist ning tellija on sellest laborit viivitamatult teavitanud.

 

Garantii ei kehti järgmistel tingimustel:

 • Akrüülile.
 • Kapedele ja essixitele, kui oklusaalpind on läbi hammustatud või kape on deformeerunud.
 • Tellija ei ole koheselt teavitanud laborit töö mittesobivusest peale patsiendi visiiti ning annab toote ajutiselt patsiendile kandmiseks.
 • Tellijat on teavitatud nõuetele mittevastavast algmaterjalist (jäljend, hambumus jmt.), kuid tema soovil on tööga jätkatud.
 • Võrud on surutud jäljendisse ning on tekkinud mitu jälge või pole võrud hästi jäljendunud.
 • Toode on korrektselt kipsmudelil mille alusel töö valmistati, kuid suus osutub mittesobivaks.

NB! Garantii kehtib siis kui purunenud/defektne toode saadetakse tagasi laborisse.

 

Garantii CAD/CAM töödele:

Keraamilistele töödele kehtib 2 aastane garantii.

Garantii kehtib juhul kui CAD/CAM osakond freesib töö välja olemasolevast failist, ilma faili muutmata.

Garantii ei kehti järgmistel tingimustel: 

 • Juhul kui on muudetud olukorda suus, ning töö tuleb uuesti skänneerida ja modelleerida.
 • Töö on ära kaotatud.
 • Töö on kannatada saanud väliste faktorite mõjul.
 • Tööd on korrigeeritud või parandanud teine asutus või isik.
 • Töö pillati maha või lõhuti suhu asetamisel.
 • Tööd on korrigeeritud alla materjali miinimum lubatud paksuse.

NB! Garantii kehtib siis kui purunenud/defektne toode saadetakse tagasi laborisse.