Phone Numbers

Küsimuste korral helista julgelt ja labori assistent aitab leida sobivaid lahendusi

 • TALLINN : 677 6808
 •  
 • TARTU : 740 1750
×

Otsi

Otsinguga saate leida kiiresti vajaliku info Dental Design kodulehelt

×
 • Dental Design hambalabori tooted

Garantiitingimused

Oleme välja toonud oma toodetele laienevad garantiitingimused, et üheselt mõista, millisel juhul labor vastutab toote parandamise või asendamise eest ning millal tuleb paranduse eest tasuda kliendil. Garantiitööde aluseks on koos valmis tööga kliendile edastatud garantiipass.

Kui tellimus vastab üldistele garantiitingimustele ja sellel esineb defekt või toode puruneb, on kliendil õigus pöörduda laborisse vea kõrvaldamiseks, labori kulul ehk labor teostab garantiitööd.

Üldised garantiitingimused

 • Garantii kehtib juhul kui tellija poolt ette antud algmaterjal vastab nõuetele tellimuse kvaliteetseks täitmiseks.
 • Juhul, kui algmaterjal (jäljend, hambumuse registratsioon jmt) ei vasta nõuetele ja labor on puudustest tellijat teavitanud, ei saa me tootele anda garantiid.
 • Garantiitööde teostamiseks on vaja esitada restauratsiooniga väljastatud proteesipass.
 • Garantii kehtivuse eelduseks on regulaarselt teostatud proteesi kontroll, tööd teostanud kliinikus, mitte harvemini kui kord aastas.
 • Garantii kehtib toodetele töö üleandmisehetkest alates kuni garantiiaja lõpuni, kui saatelehele või garantiipassi ei ole märgitud teisiti.
 • Garantii ei laiene toote kadumisel ega hooletu kasutamisega põhjustatud defektide korral.
 • Garantii ei laiene püsirestauratsiooni tsementeerimisele.
 • Garantii ei laiene olukorrale, kus töö defekti või purunemise on põhjustanud trauma või muu drastiline muutus patsiendi suuöönes või lõualuudes.

Kehtivad garantiiajad

 • Suust mitte eemaldatavad restauratsioonid  2 aastat
 • Suust eemaldatavad proteesid:
  • metallist osad 2 aastat
  • plastikdetailid 6 kuud.