Phone Numbers

Küsimuste korral helista julgelt ja labori assistent aitab leida sobivaid lahendusi

  • TALLINN : 677 6808
  •  
  • TARTU : 740 1750
×

Otsi

Otsinguga saate leida kiiresti vajaliku info Dental Design kodulehelt

×
 

Kasutustingimused

Käesoleva veebilehe kasutamisega nõustute meie kasutustingimustega. Kui te ei nõustu kasutustingimustega, siis palun ärge veebilehte külastage ja kasutage.

Veebilehe üldpõhimõtted

Käesoleva veebilehe sirvimise ja muul viisil kasutamise kaudu Dental Design OÜ-le kättesaadavaid isiklikke andmeid töödeldakse üksnes vastavalt isikuandmetega seotud õigusaktidele.

Käesoleva veebilehe linkimine

Kõik lingid käesolevale veebilehele peavad olema Dental Design-i poolt kirjalikult lubatud, välja arvatud lingid, mille puhul link ja selle kaudu edastatavad veebilehed: (a) ei loo ühegi käesoleva veebilehe ümber raame ega muuda muude tehnoloogiate abil käesoleva saidi sisu visuaalset esitust või ilmet; (b) ei kujuta valesti teie suhteid Dental Design-iga; (c) ei vihja, et Dental Design tunnustab või toetab teid, teie veebilehekülge või toote- või teenusepakkumisi; ja (d) ei esita Dental Design-i kohta valet või eksitavat teavet ega kahjusta muul moel Dental Design-i nime ja kaubamärkide head mainet.

Üldised kasutustingimused

1. Omand ja kasutamine

Käesolev veebileht ja selle kujundus ning sisu on Dental Design OÜ intellektuaalne omand. Veebilehe kasutamisega nõustute toimima vastavalt siin toodud kasutustingimustele (edaspidi „Tingimused“).

2. Lingid

Teie mugavuseks võib lehekülg sisaldada linke Dental Designile mittekuuluvatele veebilehtedele. Pange tähele, et Dental Design ei kontrolli ega mõjuta selliste veebilehtede sisu. Hoolimata nende linkide olemasolust ei võta Dental Design endale mingit vastutust nende sisu ega nende kasutamise tagajärgede eest.

3. Tulevikku suunatud väited

Käesolev veebileht sisaldab tulevikku suunatud väiteid, mis põhinevad Dental Designi juhtkonna hinnangutel ja eeldustel. Tulevikku suunatud väiteid iseloomustavad näiteks sellised sõnad nagu “oodata”, “kavatseda”, “uskuda”, “hinnata”, “ennustada”, “planeerida” ja “kavatseda”. Need väited peegeldavad Dental Designi väljavaateid tulevikusündmuste osas ja sõltuvad mitmesugustest riskidest ja ebakindlatest asjaoludest. Mitmed tegurid võivad põhjustada tegelike tulemuste olulist erinemist siin märgitutest. Dental Design ei kavatse algselt tulevikku suunatud väiteid tagantjärgi jooksvalt ajakohastada.

4. Intellektuaalomand

Pange tähele, et Dental Design rakendab oma intellektuaalomandi õigusi täies ulatuses. Käesoleval leheküljel kujutatud kaubamärgid, logod ja teenusemärgid (edaspidi ühiselt “Kaubamärgid”) on registreeritud ja registreerimata kaubamärgid, mis kuuluvad Dental Designile või tema sidusettevõtetele ja koostööpartneritele. Mitte midagi sellel leheküljel sisalduvast ei tohi tõlgendada loa või õiguse andmisena, kaudselt või muul viisil, intellektuaalomandile ilma Dental Designi selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta. Käesoleva lehe sisu reprodutseerimiseks, taasesitamiseks, muutmiseks või kasutamiseks muudel kui isiklikel mitteärilistel eesmärkidel on vajalik Dental Designi eelnev kirjalik nõusolek.

5. Dental Designi tooted

Toote kirjeldused on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil, osad tooted võivad ajutiselt, mitte saadavad olla või olla saadaval pikema ooteajaga. Teavet selle kohta, millised tooted ja teenused on hetkel kättesaadavad, saate  Dental Designi laboriga ühendust võttes.