Phone Numbers

Küsimuste korral helista julgelt ja labori assistent aitab leida sobivaid lahendusi

 • TALLINN : 677 6808
 •  
 • TARTU : 740 1750
×

Otsi

Otsinguga saate leida kiiresti vajaliku info Dental Design kodulehelt

×
 

Garantiitingimused

Oleme välja toonud oma toodetele laienevad garantiitingimused, et üheselt mõista, millisel juhul labor vastutab toote parandamise või asendamise eest ning millal tuleb paranduse eest tasauda kliendil. Garantiitööde aluseks on koos valmis tööga kliendile edastatud tellimusmeditsiiniseadme kinnituskiri.

Garantii fikseeritud proteesidele:

 

 • Keraamilised tsirkooniumtööd – 2 aastat
 • Plastmass – ja komposiittööd – 6 kuud

 

Garantii ei kehti järgmistel tingimustel:

 • Juhul, kui oleme avastanud jäljendist või kipsmudelist tuleneva vea ning oleme sellest tellijat teavitanud, kuid tellija soovil on tööga edasi mindud.
 • Ei ole teostatud proteesi kontrolli vähemalt korra 12 kuu jooksul.
 • Kui enamus mälumisjõude rakendub kroonitud esihammastele ning ei ole valmistatud kaitsekapet.
 • Kui üla- ja alalõua keraamilised ulatuslikud tööd on omavahel kontaktis ning patsient ei ole regulaarselt kasutanud öökapesid keraamika murdumise vältimiseks.
 • Proteesi on korrigeeritud alla materjali miinimum lubatud paksuse.
 • Arst ei ole tellinud fronttööde puhul keraamika kaitseks kaitsekapet.
 • Protees on ära kaotatud.
 • Protees on kannatada saanud väliste faktorite mõjul.
 • Proteesi on korrigeerinud või parandanud teine asutus või isik.
 • Protees pillati maha või lõhuti suhu asetamisel.

NB! Garantii kehtib juhul, kui purunenud või defektne toode saadetakse laborisse tagasi või saadetakse laborisse foto defektsest tootest.

 

Garantii eemaldatavatele proteesidele:

 

 • Metallkarkass ja selle detailid (CoCr) – 2 aastat
 • Akrüülplaatproteesid ja akrüülhambad atsetaalproteesis – 6 kuud
 • Atsetaalproteesi karkass (v.a klambrid) – 1 aasta
 • Ümberbaseerimised ja parandused – garantiid ei ole

 

Garantii ei kehti järgmistel tingimustel:

 • Algmaterjal (jäljend, hambumus jmt) ei vasta nõuetele ning oleme sellest tellijat teavitanud, kuid tellija soovil on tööga edasi mindud.
 • Toote kadumisel või hooletu kasutamisega põhjustatud defektide korral.
 • Olukord, kus töö defekti või purunemise on põhjustanud trauma, välised tegurid, muutus patsiendi suuõõnes või muudatused hammaste staatuses (proteesi ümberbaseerimise vajadus/ajutised tööd).
 • Proteesi on korrigeerinud või parandanud teine asutus või isik.
 • Olukord, kus proteesi on vahepeal korrigeerinud või parandanud patsient ise.
 • Ei ole teostatud proteesi kontrolli vähemalt korra 12 kuu jooksul.

 

NB! Garantii kehtib juhul, kui purunenud või defektne toode saadetakse laborisse tagasi või saadetakse laborisse foto defektsest tootest.

 

Garantii ortodontilistele töödele:

 

Garantii kehtib:

 • Metallklambrid/detailid (klamber katki; metall joodisest lahti) – 3 kuud
 • Kaped ja essixid (mõra või murd) – 6 kuud
 • Kapedele ja plaatidele, kui patsiendi visiidil ilmneb, et valmistatud toode osutub mittesobivaks või vajab korrigeerimist ning tellija on sellest laborit viivitamatult teavitanud.

 

Garantii ei kehti järgmistel tingimustel:

 • Akrüülbaasisele (murru või mõra tekkimisel).
 • Kapedele ja essixitele, kui oklusaalpind on läbi hammustatud või kape on deformeerunud.
 • Tellija ei ole koheselt teavitanud laborit töö mittesobivusest pärast patsiendi visiiti ning annab toote ajutiselt patsiendile kandmiseks.
 • Tellijat on teavitatud nõuetele mittevastavast algmaterjalist (jäljend, hambumus jmt), kuid tema soovil on tööga jätkatud.
 • Võrud on surutud jäljendisse ning on tekkinud mitu jälge või pole võrud hästi jäljendunud.
 • Toode on korrektselt kipsmudelil, mille alusel töö valmistati, kuid suus osutub mittesobivaks.

NB! Garantii kehtib juhul, kui purunenud või defektne toode saadetakse laborisse tagasi või saadetakse laborisse foto defektsest tootest.

 

Garantii CAD/CAM töödele:

 

 • Keraamilised tööd (garantiitöö freesitakse välja olemasolevast failist (faili ei muudeta) – 2 aastat

Garantii ei kehti järgmistel tingimustel: 

 • Juhul, kui on muudetud olukorda suus ning töö tuleb uuesti skanneerida ja modelleerida.
 • Töö on ära kaotatud.
 • Töö on kannatada saanud väliste tegurite mõjul.
 • Tööd on korrigeerinud või parandanud teine asutus või isik.
 • Töö pillati maha või lõhuti suhu asetamisel.
 • Tööd on korrigeeritud alla materjali miinimum lubatud paksuse.

NB! Garantii kehtib juhul, kui purunenud või defektne toode saadetakse laborisse tagasi või saadetakse laborisse foto defektsest tootest.